1. <form id='VrMr2i'></form>
    <bdo id='VrMr2i'><sup id='VrMr2i'><div id='VrMr2i'><bdo id='VrMr2i'></bdo></div></sup></bdo>


     • 关闭
      预览(按enter键查看全诗)
      手机访问:m.zonevoip.com/sc 取消固定
      首页 > 诗词大全 > 宋代诗人 > 舒岳祥的诗
      查询到舒岳祥的古诗一共 862 首!
      • 1、《无题》
      • ·舒岳祥
      • 寻花不问村远近,爱酒能论巷浅深。
       江上几家官酿户,如今南北忘追寻。...
      • 2、《老梅》
      • ·舒岳祥
      • 已经和靖吟半树,又入花光画折枝。
       此语便经三百载,此格又阅景炎时。...
      • 3、《田家纪事》
      • ·舒岳祥
      • 蒙蒙土雾连三日,父老传经十七年。
       蚕月人家多忌讳,麦秋时候好安眠。
       桑鸠逐妇应嫌雨,社燕依人不避烟。
       短策绿阴新似沃,顷筐朱实写来圆。...
      • 5、《口号》
      • ·舒岳祥
      • 敏求善酿能好客,喜与老潘相往还。
       今日敏求泉下卧,老潘无酒客姜山。...
      • 6、《题正仲真游园》
      • ·舒岳祥
      • 借问真游趣,华胥路不赊。
       青黄随涧柳,红白任岩花。
       适意弦歌鸟,无私鼓吹蛙。
       秋风榛子熟,撒雹散林鸦。...
      • 7、《老棕》
      • ·舒岳祥
      • 马鬃频剪新心吐,凤翅初开劲叶森。
       更有木鱼三百尾,山僧锅里煮黄金。...
      • 8、《简胡山甫》
      • ·舒岳祥
      • 门外月谁敲,花开醉远郊。
       自寻幽寺宿,不耐俗人交。
       裘替疏泉洗,诗添续纸抄。
       一身舟不系,万事柱难胶。...
      • 9、《赠冯法师》
      • ·舒岳祥
      • 我昔登巾山,曾题翠微阁。
       清诗照江月,月落诗不落。
       踏露沐长松,辽东一只鹤。
       千载还归来,塔杪栖寥廓。
       过我沧海东,复作羽衣客。
       问客何处来,乃是巾山郭。
       旧题雷卷去,恐我有新作。
       赠之锦绣段,归哦耿林壑。...
      • 11、《和王达善碧桃诗》
      • ·舒岳祥
      • 石阶无罅谁衔子。烧地成焦岂复芽。
       千岁分根染天水,单台五出异朝霞。
       朝绅济济水苍佩,仙袂盈盈萼绿华。...
      • 12、《送潘少白游桐柏宫》
      • ·舒岳祥
      • 桐柏旧题句,方瀛新记文。
       因君重拂拭,为我致殷勤。
       仙过峰停鹤,龙藏井閟云。
       金丹如可鍊,此去访方闻。...
      • 13、《水金莲》
      • ·舒岳祥
      • 波心隐隐金椎出,只道冯夷先导来。
       笑口渐开黄玉罋,丹心初见小莲胎。
       步花想见江妃佩,烧烛那从水殿回。
       传记无闻今始著,莫嫌闲客少诗才。...
      • 14、《正月十四日小园偶坐》
      • ·舒岳祥
      • 天地元从雪后新,开帘闲坐看回春。
       谢公梦觉池生草,杜老羹成涧有芹。
       正是泰和嘉气象,好调寒暖养精神。
       花前不著多忧客,百舌何妨报事频。...
      • 15、《题萧照山水》
      • ·舒岳祥
      • 翩翩凉树下茅堂,揖客柴门去栈长。
       山外横舟篷不启,谁知世有送迎忙。...
      • 17、《贻山甫》
      • ·舒岳祥
      • 多病空余老,劳生为苦思。
       偶然新得句,长是不眠时。
       鼠搅歉无肉,傭逃怨食糜。
       此怀谁可诉,只恐则山知。...
      • 18、《赠冯法师》
      • ·舒岳祥
      • 我昔登巾山,曾题翠微阁。
       清诗照江月,月落诗不落。
       踏露沐长松,辽东一只鹤。
       千载还归来,塔杪栖寥廓。
       过我沧海东,复作羽衣客。
       问客何处来,乃是巾山郭。
       旧题雷卷去,恐我有新作。
       赠之锦绣段,归哦耿林壑。...
      • 19、《夜读达善烧痕漫抄次来韵奉谢》
      • ·舒岳祥
      • 桓桓松柏岁寒知,白发相逢也自奇。
       犹记小儒曾共勘,绝怜后藁未全窥。
       斯文定价何必我,自古趋名存者谁。
       惟有立言差不朽,夫君此计未应痴。...
      • 20、《远浦归潮》
      • ·舒岳祥
      • 远眺沧洲十里强,早潮举网夜鸣榔。
       倦游不作吴松客,白发归来乐故乡。...
      • 21、《辛卯正月二日蝶轩蚤作》
      • ·舒岳祥
      • 鸦背闪晴天,轻明紫翠烟。
       年将人老大,形志影周旋。
       鸟语催晨枕,梅花照夜编。
       池塘春草句,此意有谁传。...
      • 22、《喻客》
      • ·舒岳祥
      • 踏雪相过客定嘉,瓦灯何事冻成花。
       捕螳者雀雀忧弹,甘带为且且畏蟆。
       寒拾相逢成一笑,触蛮互胜足长嗟。
       人生保是争名利,名利看来细似麻。...
      • 23、《谢周拙翁惠万岁藤杖》
      • ·舒岳祥
      • 周老手中杖,天封顶上藤。
       战龙纷可解,斗虎死堪乘。
       险路扶胜仆,深林肯伴僧。
       山中行住坐,赖此好交朋。...
      • 25、《谢御史王素竹免里正之役》
      • ·舒岳祥
      • 绣衣御史当霄立,星次周流到上吧。
       万里东隅观出日,十年幽蛰听惊雷。
       顿令绝学知书贵,解使贪官觉贿灾。
       恩及老生何以报,只将颂语献行台。...